Bašta - Štiavnické Bane

Rekonštrukcia Bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella Štiavnické Bane

Aktuality

UMENIE NA BAŠTE
[1.- 2. október 2016]

Historicky bohatá obec Štiavnické Bane sa otvorí prvý októbrový víkend umeniu. Na rôznych miestach v obci sa budú konať umelecké aktivity rozličného druhu. Svoje dvere po prvý krát otvorí aj novo-zrekonštruovaná bašta. Dve zaujímavé expozície budú otvorené verejnosti celý víkend. Sobota 1. 10. bude venovaná dielňam pre deti, mládež a dospelých. Rezbárčiť sa bude na nádvorí pri bašte. Základy kresby sa budú získavať priamo v plenéri. Pre malé deti sú pripravené tvorivé dielničky v miestnom Dome kultúry. Návštevník si bude môcť zabubnovať a vyskúšať rôzne hudobné nástroje na nádvorí kláštora.(11.30 – 17.00 h) Nasledujúca akcia bude v miestnom kine Hviezda, kde sa bude premietať celovečerný film pre deti aj dospelých, témou sú – hviezdy (17.30 – 18.45 h). Nasledovať bude výstup na baštu, kde už bude čakať astronóm s teleskopom na pozorovanie nočnej oblohy (19:00-21.00 h). Sobotu zavŕši koncert kapely Cool Band Trio, ktorá bude zabávať až do neskorých nočných hodín v Kláštornej vinárni (21.00-02.00 h). Nedeľa 2.10. začne až v poobedňajších hodinách prehliadkou krátkych animovaných filmov (13.00-14.00h). Nasledovať bude koncert vážnej hudby v miestnom kostole (14.30 – 15.30 h). Festival umenia sa ukončí vernisážou vytvorených diel na bašte pri zvukoch afrických bubnov (16.00-19.00 h)                             Články a informácie o rekonštrukcii sú uverejnené: Na viacerých webových stránkach, - Pravda- Teraz – Regióny- Nový čas- Štiavnické noviny- Piargske  zvesti:  júl/september 2014- TA3 - Regionálna VIO TV- Municipalia.sk 

"Zachráňme dedičstvo našich predkov"

Hlavné ciele projektu:

• Rekonštrukcia bašty opevnenia s výstavbou novej prístavby na základe dochovaných historických prameňov, v ktorých budú umiestnené dve expozície
• Zriadenie náučno-historického chodníka s osadením informačných tabúľ

Plán projektu:

• Zastaviť postupnú devastáciu objektu
• Záchrana kruhovej bašty opevnenia v obci Štiavnické Bane
• Zrekonštruovať baštu a na základe dochovaných dobových záberov postaviť novú prístavbu
• Vybudovanie dvoch prístupových chodníkov - vytvorenie bezpečného a kultivovaného prístupu k pamiatke
• Nové kultúrne využitie zrekonštruovanej bašty

Partner projektu:

OZ Maximilián Hell a Slovensko.


Finančný rozpočet:


Celkovo bude na rekonštrukciu bašty vynaložených 338 051,- EUR. Výška grantu, ktorý poskytol Finančný mechanizmus EHP činí 244 242,- EUR a príspevok zo štátneho rozpočtu SR tvorí 43 101,- EUR. Obec Štiavnické Bane sa spolupodieľa z vlastných zdrojov čiastkou 50.708,- EUR.

 

Maximilián Hell
Prechod Venuše
Bašta - definícia
Video TA3

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway and co-financed by the State Budget of the Slovak Republik.

Podporujú:26251 návštev

Administrácia stránky