Bastion - Štiavnické Bane

Reconstruction of the bastion and establishing of the Maximilián Hell exposition – Štiavnické Bane

News

UMENIE NA BAŠTE
[1.- 2. október 2016]

Historicky bohatá obec Štiavnické Bane sa otvorí prvý októbrový víkend umeniu. Na rôznych miestach v obci sa budú konať umelecké aktivity rozličného druhu. Svoje dvere po prvý krát otvorí aj novo-zrekonštruovaná bašta. Dve zaujímavé expozície budú otvorené verejnosti celý víkend. Sobota 1. 10. bude venovaná dielňam pre deti, mládež a dospelých. Rezbárčiť sa bude na nádvorí pri bašte. Základy kresby sa budú získavať priamo v plenéri. Pre malé deti sú pripravené tvorivé dielničky v miestnom Dome kultúry. Návštevník si bude môcť zabubnovať a vyskúšať rôzne hudobné nástroje na nádvorí kláštora.(11.30 – 17.00 h) Nasledujúca akcia bude v miestnom kine Hviezda, kde sa bude premietať celovečerný film pre deti aj dospelých, témou sú – hviezdy (17.30 – 18.45 h). Nasledovať bude výstup na baštu, kde už bude čakať astronóm s teleskopom na pozorovanie nočnej oblohy (19:00-21.00 h). Sobotu zavŕši koncert kapely Cool Band Trio, ktorá bude zabávať až do neskorých nočných hodín v Kláštornej vinárni (21.00-02.00 h). Nedeľa 2.10. začne až v poobedňajších hodinách prehliadkou krátkych animovaných filmov (13.00-14.00h). Nasledovať bude koncert vážnej hudby v miestnom kostole (14.30 – 15.30 h). Festival umenia sa ukončí vernisážou vytvorených diel na bašte pri zvukoch afrických bubnov (16.00-19.00 h)                             Články a informácie o rekonštrukcii sú uverejnené: Na viacerých webových stránkach, - Pravda- Teraz – Regióny- Nový čas- Štiavnické noviny- Piargske  zvesti:  júl/september 2014- TA3 - Regionálna VIO TV- Municipalia.sk 

"Save the heritage of our ancestors"

Main goals of the project:

• Reconstruction of the bastion of the fortifications, with construction of a new annex on the basis of preserved historical sources, in which two expositions will be located
• Establishing of an instructional-historical path with information boards

Project plan:

• To stop the gradual devastation of the building
• To protect the circular bastion of the fortifications in Štiavnické Bane
• To reconstruct the bastion on the basis of preserved period images, to build a new annex 
• The building of two access paths – the creation of safe and cultivated access to the monument
• New cultural using of the reconstructed bastion 

Project partner:

The Maximilián Hell and Slovakia Civic Association.

 

Financial budget:

 

Overall, EUR 338,051 will be expended for reconstruction of the bastion. The amount of the grant offered by the Financial Mechanism of EHP totals EUR 244,242 and the contribution from the state budget of the Slovak Republic makes up EUR 43,101. The municipality of Štiavnické Bane will provide EUR 50,708 from its own resources. 

 

The project is co-financed from EHP grants, the state budget of the Slovak Republic and the municipal budget


Maximilián Hell
Prechod Venuše
Bašta - definícia
Video TA3

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway and co-financed by the State Budget of the Slovak Republik.

Podporujú:26250 návštev

Administrácia stránky