Bašta - Štiavnické Bane

Rekonštrukcia Bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella Štiavnické Bane

Aktuality

Záverečná konferencia
[27.1.2017]

Obec Štiavnické Bane Vás pozýva na záverečnú konferenciu, ktorá sa koná pod záštitou veľvyslankyne Nórska - p. Ingy Magistad. Konferencia sa bude konať v priestoroch obecného kina dňa 27. januára 2017 od 10.00h do 18.00 hod. Vo večerných hodinách bude možné z nádvoria bašty pozorvať hviezdy s profesionálnym teleskopom a výkladom astronóma. Zároveň bude na bašte ponúkané malé občerstvenie - teplý punč a pagáče. Tešíme sa na Vašu účasť!

UMENIE NA BAŠTE
[1.-2. OKTÓBER 2016]

Akcia s názvom UMENIE NA BAŠTE pozýva všetkých na dvojdňovú akciu /1. a 2. októbra/ do malebnej obce Štiavnické Bane, len 3 km od Banskej Štiavnice. Rôzne dielne a dielničky pre veľkých aj malých, filmové predstavenia, hudobné koncerty v priestoroch krásneho barokového kostola a po prvý krát otvorená expozícia v interiéri bašty, sú prísľubom zaujímavého víkendového programu. Nenechajte si to ujsť! V prípade zlého počasia sa akcia bude konať v interiéri, nič sa neruší! Pre viac info prosím pozrite plagát, alebo nás kontaktujte na info@nasabasta.sk

Nový objav pod baštou!
[2016]

Pod baštou bola pri výkopových prácach objavená malá pivnica, ktorá v minulosti pravdepodobne slúžila ako rezervoár na vodu. Na miesto bol ihneď privolaný zodpovedný archeológ, ktorý bude priebežne informovať o svojom výskume.

Drevo v interiéri má nový náter
[2016]

Všetky drevené podlahy, schodiská a trámy boli zjednotené jedným odtieňom šedej. Interiér pôsobí presvetlene, čisto a kompaktne.

Nová podlaha na prízemí bašty
[2016]

Prízemie bašty má novú podlahu zo starých očistených tehál. Poniektoré majú zachovanú aj pôvodnú značku.

Výkopové práce
[2016]

Na bašte začali výkopové práce. Stavať sa bude prístavba, ktorá je naprojektovaná presne podla dobových fotografií.

Nové dubové schodisko
[2016]

Na bašte boli osadené nové drevené schodiská z dubového dreva.

Vyspravovanie vnútorných omietok
[2016]

Vnútorné a vonkajšie omietky boli vyspravené umelecko-remeselným spôsobom certifikovanými reštaurátormi. Nové drevené podlahy a okná boli prekryté plastom proti zašpineniu.

Nové podlažia
[2016]

V bašte boli vymenené nosné trámy zo smrekového dreva a taktiež boli položené nové dubové podlahy. 

Nové elektrické rozvody
[2016]

Na bašte boli urobené nové elektrické rozvody.

Osadenie nových okien
[2016]

Na baštu boli pamiatkovým úradom vybrané drevené okná s bielym náterom, aby korešpondovali s farbou fasády. Keďže pôvodne bašta žiadne okná v strieľňach nemala, musia byť tieto čo najviac nenápadné. Majú úzky profil a boli vyrobené na mieru špeciálne do každého otvoru strielne.

Bašta je bez starých podlaží
[01/2016]

Vnútri bašty boli odstránené staré drevené podlahy, ktoré budú nahradené novými - dubovými. Momentálne bašta zvnútra pripomína komín s oknami:)

Rekonštrukcia sa začala - bašta má novú strechu
[November 2015]

Rekonštrukcia na bašte bola započatá! Najprv bol za pomoci dobrovoľníkov v okolí bašty vyčistený pozemok. Boli popilené nálety, pozbierané smetie a cesta na baštu bola rozšírená pre dovoz materiálu autami. Následne bola strhnutá stará deravá strecha na bašte a samotná stavba bola obohnaná kovovým lešením.  Mometnálne sa táto pamiatka môže pýšiť novou strechou s drevenými šindľami. 

Propagačné predmety na konferenciu sú pripravené
[September 2015]

Ďakujeme firme COMEX za vysoko kvalitnú tlač na tričká, perá a bloky. Tieto propagačné predmety budú tvoriť súčasť darčekových predmetov pre návštevníkov záverečnej konferencie, ktorá sa bude konať na jeseń roku 2016. 

Podpis zmluvy so stavebnými firmami
[Október 2015]

Po dlhom procese verejných obstarávaní vo výberovom konaní súťaž vyhrali firma Ultrastav s r.o. zo Źiaru nad Hronom pre stavebné práce a firma Dial s r.o. zo Źiliny pre umelecko - remeselné práce na bašte. Zastupitelia týchto dvoch firiem sa koncom októbra stretli na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach, kde slávnostne podpísali zmluvy o dielo za prítomnosti stavebného dozoru, starostu obce a poslancov.

Podpis projektovej zmluvy – Sobášny palác Bytča
[4. novembra 2014]

Zmluva bola podpísaná 4.novembra 2014 v Bytči starostom obce Stanislavom Neuschlom. V Sobášom paláci v Bytči bola prítomná veľvyslankyňa Nórska Inga Magistad , Ján Krak, generálny riaditeľ Sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár  a riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová. Na tomto významnom stretnutí sa zúčastnili za našu obec aj poslanci Vladimír Drexler a Gabriel Ševeček.  Pozrite si fotogalériu z podpisu zmluvy v Bytči

Otváracia konferencia
[28. januára 2015]

Na obecnom úrade v Štiavnických Baniach sa dňa 28. januára 2015 konala otváracia konferencia, ktorej sa zúčastnila odborná aj laická verejnosť. Druhá konferencia je plánovaná po ukončení projektu. Na záverečnej konferencii je plánovaná účasť 100 účastníkov. Pozrite si fotografie  

Informačná tabuľa
[28. júla 2015]

Celý projekt podporovaný z prostriedkov EHP a Úradu vlády SR musí poskytovať pre verejnosť základné informácie o priebehu projektu v zmysle príručky prijímateľov grantu. Na základe týchto skutočností, boli v obci osadené dve informačné tabule, ktoré vytlačila firma Ravafol v Banskej Štiavnici. V rámci dobrovoľníckej práce boli obe tabule osadené vďaka pánovi Daliborovi Kališekovi. Za túto jeho ochotu mu ďakujeme.  Pozrite si fotografie

Archeologický výskum
[28. júla 2015]

V zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica  zo dňa 14.4.2009 bolo rozhodnuté, že počas  obnovy objektu Národnej kultúrnej pamiatky bude realizovaný priebežný archeologický výskum. Na základe výsledkov verejného obstarávania realizuje výskum Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici v zastúpení PhDr. Jozefa Labudu, CSc. Pozrite si fotografie

UMENIE NA BAŠTE
[1.- 2. október 2016]

Historicky bohatá obec Štiavnické Bane sa otvorí prvý októbrový víkend umeniu. Na rôznych miestach v obci sa budú konať umelecké aktivity rozličného druhu. Svoje dvere po prvý krát otvorí aj novo-zrekonštruovaná bašta. Dve zaujímavé expozície budú otvorené verejnosti celý víkend. Sobota 1. 10. bude venovaná dielňam pre deti, mládež a dospelých. Rezbárčiť sa bude na nádvorí pri bašte. Základy kresby sa budú získavať priamo v plenéri. Pre malé deti sú pripravené tvorivé dielničky v miestnom Dome kultúry. Návštevník si bude môcť zabubnovať a vyskúšať rôzne hudobné nástroje na nádvorí kláštora.(11.30 – 17.00 h) Nasledujúca akcia bude v miestnom kine Hviezda, kde sa bude premietať celovečerný film pre deti aj dospelých, témou sú – hviezdy (17.30 – 18.45 h). Nasledovať bude výstup na baštu, kde už bude čakať astronóm s teleskopom na pozorovanie nočnej oblohy (19:00-21.00 h). Sobotu zavŕši koncert kapely Cool Band Trio, ktorá bude zabávať až do neskorých nočných hodín v Kláštornej vinárni (21.00-02.00 h). Nedeľa 2.10. začne až v poobedňajších hodinách prehliadkou krátkych animovaných filmov (13.00-14.00h). Nasledovať bude koncert vážnej hudby v miestnom kostole (14.30 – 15.30 h). Festival umenia sa ukončí vernisážou vytvorených diel na bašte pri zvukoch afrických bubnov (16.00-19.00 h)                             Články a informácie o rekonštrukcii sú uverejnené: Na viacerých webových stránkach, - Pravda- Teraz – Regióny- Nový čas- Štiavnické noviny- Piargske  zvesti:  júl/september 2014- TA3 - Regionálna VIO TV- Municipalia.sk 

Maximilián Hell
Prechod Venuše
Bašta - definícia
Video TA3

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway and co-financed by the State Budget of the Slovak Republik.

Podporujú:26251 návštev

Administrácia stránky