Bašta - Štiavnické Bane

Rekonštrukcia Bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella Štiavnické Bane

Záverečná konferencia

[27.1.2017]

Obec Štiavnické Bane Vás pozýva na záverečnú konferenciu, ktorá sa koná pod záštitou veľvyslankyne Nórska - p. Ingy Magistad. Konferencia sa bude konať v priestoroch obecného kina dňa 27. januára 2017 od 10.00h do 18.00 hod. Vo večerných hodinách bude možné z nádvoria bašty pozorvať hviezdy s profesionálnym teleskopom a výkladom astronóma. Zároveň bude na bašte ponúkané malé občerstvenie - teplý punč a pagáče. Tešíme sa na Vašu účasť!

Maximilián Hell
Prechod Venuše
Bašta - definícia
Video TA3

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway and co-financed by the State Budget of the Slovak Republik.

Podporujú:24989 návštev

Administrácia stránky