Bašta - Štiavnické Bane

Rekonštrukcia Bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella Štiavnické Bane

UMENIE NA BAŠTE

[1.- 2. október 2016]

Historicky bohatá obec Štiavnické Bane sa otvorí prvý októbrový víkend umeniu. Na rôznych miestach v obci sa budú konať umelecké aktivity rozličného druhu. Svoje dvere po prvý krát otvorí aj novo-zrekonštruovaná bašta. Dve zaujímavé expozície budú otvorené verejnosti celý víkend.

Sobota 1. 10. bude venovaná dielňam pre deti, mládež a dospelých. Rezbárčiť sa bude na nádvorí pri bašte. Základy kresby sa budú získavať priamo v plenéri. Pre malé deti sú pripravené tvorivé dielničky v miestnom Dome kultúry. Návštevník si bude môcť zabubnovať a vyskúšať rôzne hudobné nástroje na nádvorí kláštora.(11.30 – 17.00 h)

Nasledujúca akcia bude v miestnom kine Hviezda, kde sa bude premietať celovečerný film pre deti aj dospelých, témou sú – hviezdy (17.30 – 18.45 h). Nasledovať bude výstup na baštu, kde už bude čakať astronóm s teleskopom na pozorovanie nočnej oblohy (19:00-21.00 h). Sobotu zavŕši koncert kapely Cool Band Trio, ktorá bude zabávať až do neskorých nočných hodín v Kláštornej vinárni (21.00-02.00 h).

Nedeľa 2.10. začne až v poobedňajších hodinách prehliadkou krátkych animovaných filmov (13.00-14.00h). Nasledovať bude koncert vážnej hudby v miestnom kostole (14.30 – 15.30 h). Festival umenia sa ukončí vernisážou vytvorených diel na bašte pri zvukoch afrických bubnov (16.00-19.00 h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Články a informácie o rekonštrukcii sú uverejnené:

Na viacerých webových stránkach,

Pravda
Teraz – Regióny
Nový čas
Štiavnické noviny
Piargske  zvesti:  júl/september 2014
TA3 
Regionálna VIO TV
- Municipalia.sk 

Maximilián Hell
Prechod Venuše
Bašta - definícia
Video TA3

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway and co-financed by the State Budget of the Slovak Republik.

Podporujú:26248 návštev

Administrácia stránky