Bašta - Štiavnické Bane

Rekonštrukcia Bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella Štiavnické Bane

Archeologický výskum

[28. júla 2015]

V zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica  zo dňa 14.4.2009 bolo rozhodnuté, že počas  obnovy objektu Národnej kultúrnej pamiatky bude realizovaný priebežný archeologický výskum. Na základe výsledkov verejného obstarávania realizuje výskum Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici v zastúpení PhDr. Jozefa Labudu, CSc.

Pozrite si fotografie

Maximilián Hell
Prechod Venuše
Bašta - definícia
Video TA3

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway and co-financed by the State Budget of the Slovak Republik.

Podporujú:24990 návštev

Administrácia stránky