Bašta - Štiavnické Bane

Rekonštrukcia Bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella Štiavnické Bane

Informačná tabuľa

[28. júla 2015]

Celý projekt podporovaný z prostriedkov EHP a Úradu vlády SR musí poskytovať pre verejnosť základné informácie o priebehu projektu v zmysle príručky prijímateľov grantu. Na základe týchto skutočností, boli v obci osadené dve informačné tabule, ktoré vytlačila firma Ravafol v Banskej Štiavnici. V rámci dobrovoľníckej práce boli obe tabule osadené vďaka pánovi Daliborovi Kališekovi. Za túto jeho ochotu mu ďakujeme. 

Pozrite si fotografie

Maximilián Hell
Prechod Venuše
Bašta - definícia
Video TA3

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway and co-financed by the State Budget of the Slovak Republik.

Podporujú:24989 návštev

Administrácia stránky