Bašta - Štiavnické Bane

Rekonštrukcia Bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella Štiavnické Bane

Podpis projektovej zmluvy – Sobášny palác Bytča

[4. novembra 2014]

Zmluva bola podpísaná 4.novembra 2014 v Bytči starostom obce Stanislavom Neuschlom. V Sobášom paláci v Bytči bola prítomná veľvyslankyňa Nórska Inga Magistad , Ján Krak, generálny riaditeľ Sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár  a riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová. Na tomto významnom stretnutí sa zúčastnili za našu obec aj poslanci Vladimír Drexler a Gabriel Ševeček. 

Pozrite si fotogalériu z podpisu zmluvy v Bytči

Maximilián Hell
Prechod Venuše
Bašta - definícia
Video TA3

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway and co-financed by the State Budget of the Slovak Republik.

Podporujú:24989 návštev

Administrácia stránky