Bašta - Štiavnické Bane

Rekonštrukcia Bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella Štiavnické Bane

Granty EHP

Finančný mechanizmus európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t. j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie.

Príspevok pre slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 činí viac ako 80 miliónov eur a prerozdeľuje sa medzi rôzne programy.

Projekt pre obnovu bašty v Štiavnických Baniach bol podaný v rámci programu:

Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva.

Tento program spravuje Úrad vlády SR.

Oficiálna stránka finančných mechanizmov na Slovensku prináša informácie o jednotlivých programoch, o možnostiach získania finančných prostriedkov ako aj o podporených projektoch. Viac nájdete na stránke: www.eeagrants.sk

Maximilián Hell
Prechod Venuše
Bašta - definícia
Video TA3

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway and co-financed by the State Budget of the Slovak Republik.

Podporujú:26248 návštev

Administrácia stránky