Bašta - Štiavnické Bane

Rekonštrukcia Bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella Štiavnické Bane

Maximilián Rudolf Hell

Maximilián Rudolf Hell bol významný matematik, fyzik, astronóm a polyhistor 18. storočia. Z matričnej knihy vieme, že sa narodil 15. mája 1720 vo Winthsachtensis, dnešná Vindšachta – historická časť obce Štiavnické Bane. Jeho otec bol Matej Kornel Hell, známy konštruktér banských tajchov, a matka sa volala Juliana Victoria Staindl. Pochádzal z veľkej rodiny, mal až 21 súrodencov, keďže jeho otec sa po druhý krát oženil. Základné školské vzdelanie získal v Štiavnických Baniach, stredoškolské na gymnáziu v Banskej Bystrici. Záujem o štúdium matematiky a astronómie v ňom podnecoval profesor z Banskej Štiavnice Samuel Mikovíni.

Po skončení gymnázia požiadal Maximilián Hell o prijatie do jezuitského rádu. V roku 1740 zložil rehoľné sľuby a odišiel študovať do Viedne históriu, teológiu a filozofiu. Neskôr učil v Levoči a v Banskej Bystrici na jezuitskom gymnáziu. V roku 1752 dokončil štúdiá vo Viedni a bol promovaný za doktora filozofie. Prednášal matematiku, fyziku a astronómiu v Kluži, kde aj vybudoval hvezdáreň. V roku 1755 bol vymenovaný na funkciu riaditeľa Ríšskeho observatória vo Viedni, ktorú zastával až do svojej smrti.

Najväčšou udalosťou v živote M. Hella ako astronóma bola expedícia za severný polárny kruh na ostrov Vardø (dnešný najvýchodnejší ostrov Nórskeho kráľovstva), kde v roku 1768 pozoroval prechod Venuše popred slnečný disk. Na expedíciu ho pozval dánsky kráľ Kristián VII. Za svojho asistenta si vybral svojho bývalého žiaka a rehoľného spolubrata Jána Nepomuka Sajnovicsa. Expedícia dosiahla vynikajúce výsledky, ktoré boli neskôr vysoko cenené vo vedeckých kruhoch.

M. Hell ich zhrnul v diele „Observatio transitus Veneris ante discum solis“, ktoré vydal v roku 1770. Tu potvrdil svoj predošlý objav, že Venuša nemá žiadny Mesicac, na tú dobu veľmi presne vypočítal paralaxu Slnka a určil vzdialenosť Slnka od Zeme. Touto expedíciou si Hell získal svetové vedecké uznanie.

Priekopnícke sú aj jeho výskumy, ktoré vykonával v oblasti polárnej žiary a magnetického poľa Zeme. Taktiež skúmal morský odliv a kvadratúru kruhu.

Zvlášť významné z jeho publikačnej činnosti bolo vydanie 26 vedeckých štúdií a 37 astronomických ročeniek Ephemerides Astronomicae ad meridianum Vindobonensem, ktoré začal vydávať v roku 1757 a vydával ich až do svojej smrti. Je priam neuveriteľné, že v nich uverejnil aj mapy Mesiaca. Astronómovia ešte aj v 20. storočí získavali z týchto máp cenné informácie.

Maximilián R. Hell bol členom mnohých učených spoločností v Paríži, Štokholme, Bologni, Kodani a v Londýne. Spolupracoval s anglickou Royal Society a v roku 1790 mu bol udelený Rád anglickej vlády za vedecké práce. Okrem výnimočných výsledkov vedeckého bádania sa zaslúžil o vybudovanie niekoľkých hvezdární a observatórií v rôznych krajinách a mestách Európy.

Jeho meno nesie aj kráter na privrátenej strane Mesiaca. Po Maximiliánovi Hellovi je pomenovaná aj planétka 3727 s priemerom 73 km, ktorú pomenovali Maxhell, a ktorú 7. augusta 1981 objavil astronóm Antonín Mrkos. UNESCO v roku 1970 zaradilo 250. výročie jeho narodenia do kalendára výročí významných svetových osobností.

Na Slovensku nesie jeho meno Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, v jeho rodnej obci Štiavnické Bane je to Základná škola s materskou školou Maximiliána. Meno Maximiliána Hella nesie aj viacero ulíc v Bratislave, Trnave a Košiciach. Jeho životom a dielom sa zaoberá OZ Maximilián Hell a Slovensko z Nitry, ktoré roku 2014 vydalo publikáciu Astronomický denník Maximiliána Hella vedený na ostrove Vardø.

Maximilián Hell zomrel 14. apríla 1792, pochovaný je v Maria Enzersdorfe pri Viedni.

Maximilián Hell
Prechod Venuše
Bašta - definícia
Video TA3

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway and co-financed by the State Budget of the Slovak Republik.

Podporujú:26251 návštev

Administrácia stránky