Bašta - Štiavnické Bane

Rekonštrukcia Bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella Štiavnické Bane

História 

Štiavnické Bane boli ž od 15. storočia centrom technickej, kultúrnej a duchovnej vzdelanosti rakúsko-uhorskej monarchie, ktoré svojim významom prerástlo rámec Slovenska.

Štiavnické Bane je stará banícka osada, historicky sa skladajúca z osady Siglisberg a Vindšachta. Vindšachta predstavovala komplex správnych a prevádzkových banských budov, ktoré pre veľký  hospodársky význam v čase blížiacich sa tureckých nájazdov bolo potrebné opevniť a ochrániť bohaté banské diela. Z niekdajšieho rozsiahleho renesančného fortifikačného systému 21 brán, bášt a veží sa zachovala len jedna kruhová bašta, ktorá je v súčasnej dobe v dezolátnom stave a je nevyhnutné urobiť všetko pre to, aby tento výnimočný historický objekt bol zachovaný pre ďalšie generácie v celej svojej kráse. 

Z histórie bašty – kruhového opevnenia 

“Celú Vindšachtu objímali objekty opevnenia proti Turkom. Mapy z roku 1709 a asi z 2. polovice 17. storočia umožňujú rozdeliť opevňovacie práce do troch etáp:

 Prvá etapa pozostávala z výstavby murovaných objektov a čiastočne drevených hradieb. Obsahovala tri brány štvorcového pôdorysu a to Štiavnickú, Fuchslošskú a Vnútornú. Vnútorná brána bola súčasťou vnútorného opevnenia a je jedinou bránou, čo sa zachovala doteraz po rôznych stavebných úpravách. V murovaných hradbách boli postavené tri bašty kruhového pôdorysu, z ktorých dodnes stojí jediná. Medzi Fuchslošskou a vnútornou bránou boli vymurované dve bašty pôdorysu nepravidelného päťuholníka s vrcholom smerom von z hradieb. časť hradieb bola murovaná, časť juhozápadným smerom drevená. Prvá etapa opevňovacích prác pravdepodobne nebola dokončená podľa projektu. V blízkosti šachty Špitaler bola drevená hradba prerušená asi preto, že po uzavretí opevnenia so Štiavnickou bránou by sa do ochraňovaného územia dostala len malá časť banských objektov. Medzi prvými murovanými baštami postavili aj murovanú pozorovateľňu nazvanú veža Tascher. Kruhový pôdorys veže bol vo vrchnej časti rozšírený o drevenú pozorovaciu ochodzu.” Jozef Ivanič: Piarg, str. 21 

“Na relatívne malom území Vindšachty sa k 24-om vežiam gápľových objektov pridružilo 9 murovaných brán a bášt, 4 drevené brány a 8 strážnych veží. K tomu kostolík, Mariánsky stĺp a početné kríže.

Rámec tejto aglomerácii robili banícke domčeky, husto rozosiate za hradbami. Ich najväčšia koncentrácia bola v Hornom Fuchslochu. V malom domčeku bývali dve až štyri početné rodiny. Staré ťažiarske objekty pri opustených banských dielach boli tiež prispôsobené k bývaniu. Takto vyzerala obec pri nástupe Hellovcov. ”Jozef Ivanič: Piarg, str.22

Maximilián Hell
Prechod Venuše
Bašta - definícia
Video TA3

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway and co-financed by the State Budget of the Slovak Republik.

Podporujú:26248 návštev

Administrácia stránky