Bašta - Štiavnické Bane

Rekonštrukcia Bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella Štiavnické Bane

Kontakty

info@nasabasta.sk

 

Prijímateľ projektu:

Obec Štiavnické Bane v zastúpení starostu obce Stanislava Neuschla, starosta@stiavnickebane.com, tel: 0905 853 479

Koordinátorka projektu:

Mgr. Janetta Hudecová, janettahudecova@gmail.com, tel: 0905 452 883

Manažérka publicity projektu:

Mgr. Andrea Wallnerová, andrea.wallnerova@gmail.com, tel: 0911 522 610

Účtovníčka

Kristína Baárová, ekonom@stiavnickebane.com, tel:  0902 209 013Napíšte námMaximilián Hell
Prechod Venuše
Bašta - definícia
Video TA3

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway and co-financed by the State Budget of the Slovak Republik.

Podporujú:26251 návštev

Administrácia stránky