Bastion - Štiavnické Bane

Reconstruction of the bastion and establishing of the Maximilián Hell exposition – Štiavnické Bane

Kontakty

Project recipient:

Municipality Štiavnické Bane, represented by mayor Stanislav Neuschl, starosta@stiavnickebane.com, tel: 0905 853 479

Project coordinator:

Mgr. Janetta Hudecová, janettahudecova@gmail.com, tel: 0905 452 883

Project publicity manager: 

Mgr. Andrea Wallnerová, andrea.wallnerova@gmail.com, tel: 0911 522 610

Accountant

Kristína Baárová, ekonom@stiavnickebane.com, tel:  0902 209 013Write UsMaximilián Hell
Prechod Venuše
Bašta - definícia
Video TA3

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway and co-financed by the State Budget of the Slovak Republik.

Podporujú:26248 návštev

Administrácia stránky