Bašta - Štiavnické Bane

Rekonštrukcia Bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella Štiavnické Bane

Rekonštrukcia

Hlavným cieľom projektu je zachrániť chátrajúci objekt poslednej okrúhlej proti tureckej bašty v obci. Momentálne je stav tejto vzácnej pamiatky katastrofálny, cez deravú strechu prší a pre chýbajúce dvere je vstup prístupný komukoľvek. Bude preto zrealizovaná kompletná rekonštrukcia šindľovej strechy a všetky otvory budú bezpečne uzatvorené. Takisto by mala byť dobudovaná replika pôvodnej historickej prístavby. Súčasťou zámeru je aj vykonávanie priebežného archeologického výskumu, ktorý má zmapovať priestor pôvodnej historickej prístavby.

V bašte i prístavbe bude zriadená nová elektroinštalácia s elektrickou prípojkou, novým bleskozvodom. Takisto ako vnútorné, bude vytvorené aj vonkajšie osvetlenie. Všetky pôvodné omietky budú obnovené umelecko-remeselným spôsobom. Nové okná prístavby budú zabezpečené historickými replikami kovaných mreží. Drevené dvere do bašty aj prístavby budú taktiež zrealizované ako historické repliky s vonkajším kovaným plátovaním. Vo vnútri bašty bude vymenené schátrané schodisko za nové, tak isto ako aj podlahy, ktoré sú kvôli deravej streche prevlhnuté a tým pádom staticky nevyhovujúce. 

Keďže bašta nemá schodnú prístupovú cestu, vybudujú sa dva prístupové chodníky doplnené vyhliadkovými terasami s posedením. Dizajn pevne osadeného mobiliáru je inšpirovaný konštrukciami banských strojov a svojim výrazom budú citlivo dopĺňať charakter obce.

Maximilián Hell
Prechod Venuše
Bašta - definícia
Video TA3

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway and co-financed by the State Budget of the Slovak Republik.

Podporujú:26251 návštev

Administrácia stránky